Are you ready?

Fit to Fly™ is een unieke methodiek die verandering bewerkstelligt binnen organisaties.

Deze methodiek is de leidraad voor ons maatwerk, waarin wij vaardigheidstrainingen en leiderschapstrainingen ontwikkelen in samenwerking met onze opdrachtgevers. 

Van management development trajecten, academies, en cultuur & verander programma's tot sales- en communicatietrainingen. Fit to Fly™ is ontwikkeld vanuit de visie dat een brede betrokkenheid vanuit de organisatie van de opdrachtgever in combinatie met een lange termijn aanpak het beste resultaat oplevert. Wij besteden dan ook veel aandacht aan het voor- en natraject.

 

Pinguin's kunnen wel degelijk vliegen - het is maar hoe je het bekijkt...

 

1. Analyse

KapstokPenguin.png

In de meeste gevallen starten onze trajecten met gesprekken op meerdere niveau's binnen de organisatie van onze opdrachtgevers:

 • Door middel van workshops
 • Het meelopen met de organisatie
 • Het spreken met stakeholders; klanten & leveranciers

Zo zorgen wij voor optimale kennis van de situatie én de positie van belanghebbende. Dit creëert draagvlak.

Wij vinden het van belang dat wij precies weten wat er speelt en hoe de wereld en werkvloer van de uiteindelijke deelnemer eruit ziet.

2. Co-design

Vervolgens ontwikkelen we onze programma's samen met de key-spelers binnen (en buiten!) de organisatie;

 • Management,
 • HR
 • Projectteam
 • Klanten
 • Ambassadeurs
 • Medewerkers.

Het doel is om samen te bepalen hoe we het gewenste resultaat gaan bereiken. We bepalen wie welke verantwoordelijkheid draagt, wat we gaan meten en hoe we dat doen.

Het resultaat is een programma op maat met een breed draagvlak en heldere resultaat afspraken.

4. Nieuwe werkelijkheid

3. DOEN !

In deze fase gaat alles over Doen! We gaan aan de slag met de ontwikkeling van de deelnemers, het team en/of de organisatie.

Elk programma is op maat en afhankelijk van het gewenste resultaat bepalen we de inhoud van het programma. Het maatwerkprogramma wordt verdeeld over korte sessies op locatie, on- en offline oefenmodules, webinars en intervisie sessies. Het gehele traject kan verschillende elementen omvatten, zoals:

 • Vaardigheidstrainingen
 • Trainingen persoonlijk leiderschap
 • Workshops
 • Individuele coaching
 • Coaching on the job
 • Interviews met klanten
 • Persoonlijkheidstesten

De nadruk ligt steeds op wat elke deelnemer zélf kan doen om positieve invloed uit te oefenen op de eigen situatie.

De grootste uitdaging van ontwikkelingsprogramma's is de verankering; zorgen dat de nieuwe situatie blijft leven.

Wij adviseren om de programma onderdelen te koppelen aan de performance cyclus van management en deelnemers. Hierdoor wordt het nieuwe gedrag onderdeel van de periodieke beoordeling.

Daarnaast is het van belang om te blijven herhalen. Wij maken waar mogelijk gebruik van blended learning: korte sessies op locatie of webinars, met daartussen neutraal oefenen met praktijksituaties via slimme on- en offline toepassingen, gevolgd door intervisie sessies om van elkaar te leren.

Door regelmatig acties in te bouwen houden we de nieuwe kennis en gedrag op peil.